Studie: Muscle-up versus shyb

Dva cviky, které se v oblasti kalistheniky a streetworkoutu dávají často do souvislosti, jelikož si jsou v mnohém podobné.

Muscle-up (dále jen MU) a shyb (dále jen SH).

Co se konkrétně těchto dvou cviků týče, často se setkávám s otázkou


"Kolik SH je potřeba udělat ke zvládnutí MU?"

 

Spousta trenérů (a to nejen těch na internetu) hází konkrétními počty, které nemají nijak podložené.

 

Z toho ale vyplývají dvě hypotézy:

  1. Je SH skutečně nutným cvikem ke zvládnutí MU?

  2. Existuje specifický počet opakování SH ke zvládnutí MU?

Já osobně mám ze své praxe zjištěno, že více než o počtech je MU o technice.
Proto také vznikl tento dotazník.

Mé závěry ale stranou a pojďme se podívat na výsledky.

Dotazník ke dni 1.8.2019 vyplnilo celkem 119 dotázaných.
Z jejich odpovědí jsem získal následující hodnoty:

1. Dotázaní, kteří zvládli MU, udělali v průměru 21 SH.
2. Dotázaní, kteří zvládli pouze jeden MU, udělali v průměru 11 SH. (a)
3. Dotázaní, kteří nezvládli MU žádný, udělali v průměru 9 SH.
4. Dotázaní muži, kteří zvládli MU, udělali v průměru 21 SH.
5. Dotázané ženy, které zvládly MU, udělaly v průměru 16 SH. (b)

(a) Takto odpovědělo pouze 8 dotázaných, tudíž se ze získaných dat nedá udělat relevantní závěr.
(b) Z celkového počtu dotázaných žen jich udělalo MU pouze 6, tudíž se ze získaných dat nedá udělat relevantní závěr.

Tabulka s výsledky

Z výsledků tohoto dotazníku se tak nedá udělat zcela objektivní závěr, a bude potřeba provést další sérii studií na podobné téma.
A to jak online studií v podobě dalšího dotazníku, tak studie přímo v terénu pod dohledem.

Autor článku: Jan Bujnovský - osobní trenér
Publikováno: 2.8.2019