Metody cvičení Kalistheniky

Poslední částí, kterou si dnes v základu popíšeme, je metoda cvičení.

Jsou to základní metody určené pro všechny sporty, ale zvlášť v Kalisthenice jsou všechny skutečně používané a využívané.

Existují následující metody:

Dynamika, Plyometrie, Statika a Explozivita

 

Tyto metody i s jejich návazností se nedají přeskočit.
Je možné vypomoci si správným stylem tréninku, a tím urychlit přechod mezi metodami.
Ale přeskočit je prostě NENÍ MOŽNÉ!
Dynamika
Ve workoutu to slýcháme často:
"Dej do toho trochu víc dynamiky."

Popravdě se ale tento výraz zaměňuje za plyometrii a explozivitu.
Dynamika je ale jen označení pro běžný konstantní nebo zrychlený pohyb.

"Dát do toho víc dynamiky" tudíž znamená, aby to vypadalo víc jako pohyb, ne jen jako ploužení.

Je to nejzákladnější metoda cvičení vůbec.
Používá ji každý, kdo dělá jedno a více opakování v sérii.

Statika
Švihnout se nebo kopnout do nějaké pozice není nijak těžké.
Udržet se v té pozici je ale většinou neskutečný problém.

Statická metoda vychází z dynamiky.
Popravdě je její součástí.
Izometrická kontrakce je totiž přesně mezi excentrickou a koncentrickou.
Tomu odpovídá i obtížnost a potřebná síla k provedení.

Jakmile je možné vzdorovat gravitaci, lze trénovat statiku.

Plyometrie
Takzvané "předpětí" nebo "zapružení".
Metoda, kterou zná každý, kdo teprve zkouší například muscle up.

Je to metoda navazující na dynamiku a statiku.
Bez schopnosti ubrzdit velké negativní zrychlení není možné docílit předpětí.

Je to do jisté míry cheat, pokud se jedná o maximální počty opakování v kuse.
Ale nezbytná metoda na trénink metody poslední.

Explozivita
Top metoda cvičení.
Ta jediná myšlená a zmiňovaná dynamika.

Bez plyometrické průpravy je nemožné této metody docílit.
Schopnost "statického předpětí" svalů dodá ten poslední ždibec síly.
Svaly jsou pak schopné vyprodukovat během krátkého okamžiku maximální sílu a zrychlení.

Explozivita se projeví jako "vystřelení" z místa.

Jak se tyto metody trénují, to je známá věc.
Využívá se jich již mnoho let v jiných sportech.

Jak se ale trénují konkrétně v Kalisthenice?
Zeptejte se někoho, kdo by to vědět měl a rád vám odpoví.

Jak tyto metody trénuji já?
To je mé osobní knowhow.

Pokud máte pocit, že je statika nejtěžší, tak to je skutečně jen pocit.
To proto, že ji spojujete s prvky jako jsou frontlever, backlever, humanflag a planche.
Ale tyto prvky nejsou jediné, které se dají cvičit staticky.
Je potřeba si to uvědomit.

 
Autor článku: Jan Bujnovský - osobní trenér
Publikováno: 29.6.2017