Základní styly Kalistheniky

Minule jsme si ukázali základní úrovně Kalistheniky.

Dnes to budou základní styly, které se dají samostatně použít na každou úroveň.

Existující styly jsou:

Bodyweight, Weighted, Sets&Reps a Freestyle

Bodyweight
Cvičení pouze s vlastní váhou.
Žádné doplňkové cviky s externí váhou - činky.
Tělo si nejlépe zvykne na jedinou váhu, kterou je nuceno tahat neustále od rána do večera.
A to ve všech pohybech.

Styl určený pro získání naturální atletické a estetické postavy.
Zároveň základní styl, se kterým se všichni začínající kalisthenici setkají.

Weighted
Cvičení s přidanou zátěží.
Styl podobný běžnému zvedání činek, ale místo jedné partie se posiluje několik partií naráz.

Tento styl se využívá jako jedna z hlavních možností k získání síly na pokročilejší cviky.
Také pomáhá docílit více opakování s vlastní váhou.

Styl je určen těm, kteří zvládnou alespoň Basic workout.

Sets&Reps
Počty sérií, počty cviků v sérii, počty opakování jednotlivých cviků.

Tento styl se používá k získání silové vytrvalosti, efektivnímu využívání energie a oddálení nástupu únavy.

Používá se k vyššímu počtu opakování s vlastní váhou;
k delší výdrži na freestyle;
k vyladění přechodů mezi prvky ve freestyle.

Sets&reps je určen těm, kteří zvládnou alespoň jedno opakování jakéhokoli cviku.

Freestyle
Volný styl cvičení.

Tento styl je specificky zaměřen na provádění přechodových pohybů.
Z jednoho cviku do jiného se dá přejít mnoha způsoby.
Z jednoho cviku se dá přejít do mnoha cviků.

To nám dává nepřeberné množství variant, jak se z velké škály cviků dostat mnoha způsoby do velké škály dalších cviků.

Každý, kdo zvládne alespoň dva základní cviky, může začít zkoušet různé přechody mezi nimi.
Zaměřuje se především na originalitu a kreativitu.

Nejznámějším a nejviditelnějším stylem je freestyle.
Vůdčí styl Street Workoutu.
Bohužel také dost často styl přípravně podceňovaný a zároveň braný za nadřazený či dokonce jediný.
Všechny styly se doplňují, některé se dají vynechat úplně a jiné se naopak neobejdou bez základů v jiném stylu.
Dají se dokonce vzájemně kombinovat, čímž se dá získat komplexnější síla.
Je to sice opět jen základní rozdělení a popis stylů, které se dají ještě podrobněji rozdělit, ale to si necháme na jindy.
Zbývá nám v základu popsat už jen jediné.

Příště:

Autor článku: Jan Bujnovský - osobní trenér
Publikováno: 22.6.2017