Historie kalistheniky

Jak už jsem se zmínil v článku „Co kalisthenika je, a co není.“, všude se objevuje věta:

„je to styl cvičení, který používali již ve starém Řecku“.

No, tak popravdě nepoužívali.
Nebo alespoň ne podle tohoto slova.
Když se podíváme zpět do Řecka, žádný pojem „kalisthenika“ neexistoval. Je to totiž moderní pojem.
Nicméně existoval pojem „kalokagathia“, což je spojení slov kalos (krásný) a agathos (dobrý).

Kalos kai agathos.

Význam slova kalokagathia se nedá zcela jasně uchopit a vysvětlit, ale dá se pojmout jako „životní styl“, určitá filozofie života jedince.
Jinými slovy šlo o morální a tělesné dobro v kráse těla a duše přivedené k dokonalosti.
Popis takového jedince by zněl, je „krásný, silný, slušný, dobrý, hodný, chytrý, vzdělaný, atd.“
Smyslem byla všestranná výchova zaměřena stejně na ducha i tělo.
Dotyčný byl vzdělaný, morálně vyzrálý, mravně vyspělý, čestný, džentlmen a sportovec zároveň.
Ale určitě necvičil moderní kalistheniku.
Možná tak ještě šplh, skok, běh, hod a zápas.

 

Co to tedy kalisthenika je?
Na to si konečně odpovíme v následujícím článku s názvem

Autor článku: Jan Bujnovský - osobní trenér
Publikováno: 10.5.2017