Rada 2.) Zapoj mozek

Sport je jedním samostatným celkem z mnoha, ke kterému je potřeba vědomé práce mozku.
Ten je potřeba především k zefektivnění učení.
Mozek totiž pomůže urychlit proces učení, když je správně použitý.
Setkáte, či jste se již setkali, se spoustou dobrých sportovců, od kterých budete chtít, respektive jste chtěli, radu, jak se něco v daném sportu naučit.
Dost jich to ale není schopno vysvětlit, protože nad tím sami nikdy nepřemýšleli.
Převážná většina špičkových sportovců má svého trenéra, který myslí za ně.
Doplňuje jim chybějící kognitivní schopnosti.
Však od toho ten sportovec není, a ani ten trenér není ve většině případů stávajícím vrcholovým sportovcem.
Oba se doplňují tam, kde druhý více či méně strádá.
Špičkoví sportovci tak často neumějí vysvětlit, jak čeho docílit.
Jim to prostě šlo samo, a tak předpokládají, že to naprosto přesně půjde i ostatním.
To se nazývá světonázor. Každý totiž žijeme v jiném světě. A to proto, že mozek každého z nás jinak interpretuje informace.
Funkci světa sice nijak nemění to, že vím nebo nevím, co dýchám. Dýchat budu stále. Ale pokud to vím, je můj „vesmír“ informačně bohatší.
A tím „vesmír“ myslím mozek, a tím pádem i sám sebe.
Můj pohled na svět je bohatší o tuto informaci, se kterou mohu následně dále pracovat.
Byť žijeme všichni ve stejném vesmíru, naše informace a způsob, jakým jsme schopni je využívat, determinuje, jak se nám bude jevit a jak s ním budeme interagovat.
A tak nejenom ve sportu, ale ve sportu hlavně, je důležité naučit se primárně pracovat s představivostí, vnímat sám sebe, a teprve posléze se zaměřit na cíl.
Půjde to mnohem rychleji a mnohem méně bolestivou cestou.
Já jsem tu také jen od toho, abych se pokusil vám pomoct to pochopit. Jen mějte na paměti, že jednostranné úsilí nic nezmůže.

Jaká je má třetí rada?

Autor článku: Jan Bujnovský - osobní trenér
Publikováno: 4.2.2017