Battlemania Mělník 2016

Street workout se v České republice stává rok od roku populárnější. Společně s tím roste i počet pořádaných soutěží, na které si může přijít každý workouter vyzkoušet své schopnosti.

Letošní rok jsem měl poprvé možnost vyzkoušet si roli osoby rozhodující a spolurozhodující o umístění sportovců cvičících tento sport. Naskytla se mi tato možnost rovnou třikrát. Tento článek je tak můj osobní pohled na rozhodování.

BATTLEMANIA Mělník - první ročník

V sobotu 18. června jsem byl pozván Tomášem Vágnerem na první ročník BATTLEMANIA pořádané skupinou Workout Mělník.

 

Snad žádný jiný první ročník se tak nepovedl, jako právě BATTLEMANIA. Skvělé počasí, dobrá organizace, spousta účastníků. Proč to tak bylo, to se budete muset zeptat spíš Tomáše. Ale co si budeme namlouvat, byla to z mého pohledu právě skvělá předstartovní atmosféra, kterou Tom zvládl s dostatečným předstihem vytvořit.

 

BATTLEMANIA jako průkopník nových pravidel.

Byli jsme ale společně s ostatními porotci předem požádáni, abychom se hodně zaměřili na hodnocení techniky. A to hlavně proto, že se SW během těch pár předchozích let dostal ze cvičení na sušácích pro prádlo a dětských prolézaček až ke cvičení na speciálně navržených, a po celé republice postavených, konstrukcí právě pro SW. To samo o sobě posunulo úroveň workoutu o kus výš. Následné soutěže pak už jen nastavily pravidla. To ve výsledku vedlo bohužel až ke stagnaci. Laťka nebyla nadále uměle navyšována, což nevedlo k žádné nutné motivaci pro soutěžící.

 

Striktní pravidla.

BATTLEMANIA tak byla první akcí vedoucí k "nakopnutí" do dalšího postupu. Nutností byla mnohem přísnější pravidla, která se podařilo dodržet. Čímž se právě BATTLEMANIA zcela jistě zapsala do povědomí.

 

Technika především.

Tak například kategorie King of muscle ups byla natolik striktní, že byl průměr pouhé 3 MU! Cvik natolik běžný pro SW, že by ho měl zvládat každý workouter. Ale právě technika je tím hlavním, co většině sportovců chybí. Od kopaných, přes rozfázované až po sklopky. Rovný, bez kopání a v kuse ho dá jen málokdo. A také takový dal jen málokdo.

I samotná kategorie Freestyle byla hodně striktní na techniku, i když žádná oficiální pravidla ještě nebyla vytvořena. Nicméně se hledělo na vše, od přechodů mezi cviky, po celkový dojem.
Nadbytečné doteky na zem, gymnastické a poledance prvky, chybějící dynamická, statická, technická a vytrvalostní složka, opakující se prvky či nevyužití potenciálu nářadí, to vše se promítlo na nižším hodnocení.

 

Zpětná vazba (ne vždy žádoucí).

Novinkou byla též zpětná vazba od poroty. Každý soutěžící měl možnost přijít si po svém výkonu pro názor od každého porotce. Chválili jsme, co se nám líbilo, komentovali, co a proč se nám nelíbilo, a dávali jsme rady, co by bylo dobré změnit. Jak už po stránce techniky a komplexnosti, tak po stránce chování a vystupování. Vše se podílí na celkovém dojmu.

Ne každému se líbily názory a technické komentáře, a část závodníků si pro zpětnou vazbu ani nepřišlo. Což spadalo do stránky chování. Jak to tak ale bývá, někdo si poradit nechá, někdo ne.

 

A smysl?

Smyslem toho všeho bylo ukázat, že je stále (a hlavně co konkrétně) vylepšovat. Umístění nikomu neřekne, proč se vlastně umístil na takové pozici, na jaké je. První může být v mnohém technicky a silově horší jak druhý, který dělal jen mnohem více triviálnějších chyb - často na zemi, dlouhé přecházení, nevyužití všech dostupných prvků.

Nedílnou součástí bylo i poukázat na možné nedostatky v sebehodnocení. Co si o své technice myslíte vy, váš trenér, případně kamarád nemá mnohdy vypovídající hodnotu při soutěži před porotou. Pak to dopadá tak, že se při kritice techniky dotyčný tváří znechuceně, a myslí si, jak tomu porota vůbec nerozumí. Není nutné souhlasit se vším, ale je dobré nechat si připustit názor někoho jiného.

Trocha úcty k porotě, odpovídající sebehodnocení a schopnost sebereflexe bohatě postačí.

 

Závěrem.

Z mé strany byla BATTLEMANIA zcela jistě průkopníkem v přístupu k hodnocení, a doufám, že tomu tak bude i v následujících ročnících.

Workout Mělník Battlemania 2016 - Official Aftermovie

 

 

Autor článku: Jan Bujnovský - osobní trenér
Publikováno: 30.10.2016